sâmbătă, 21 august 2010

DESCHIZAND POARTA DRAGONULUI 10

Qigong

Cea mai importantă relaţie cu funcţionarea corpului uman o au cerul şi pământul. Definite în mod brut,

cerul şi pământul sunt constituite din pământ, lună şi soare. Rotaţia pământului înseamnă o zi şi o noapte; în

termenii corespondenţei cu funcţionarea corpului uman acesta reprezintă ciclul dimineaţă-seară. Revoluţia lunii

în jurul pământului, privită în termenii corespondenţei cu trupul uman reprezintă ciclul minor. Revoluţia

pământului în jurul soarelui, privită în termenii corespondenţei cu trupul uman reprezintă ciclul major. Aceste

cicluri reprezintă diferite periodicităţi în funcţionarea vieţii. Chiar şi oamenii necultivaţi ştiu destule pentru a

munci şi a se odihni în acord cu ciclurile funcţionării cerului şi pământului; acesta este concordanţa. Oamenii

cultivaţi se acordă în mod conştient cu activităţile ciclice ale naturii, armonizându-şi energiile yin şi yang din

corp; aceasta este concordanţa practicată la nivelul celui mai înalt vehicul din viziunea taoistă.

Cei care sunt înalt cultivaţi folosesc energiile pure ale celor cinci elemente externe pentru a cultiva

energia pură din interiorul trupului, opunându-se funcţionării naturii pentru a se ridica deasupra ei, combinând

apa şi focul, producând şi strângând remedii, cristalizând elixirul alchimic şi făcându-l să crească, devenind

astfel nemuritori.

În Tableta celor o sută de caractere de Străbunul Lu (Dongbin) se spune:

În cultivarea energiei, uită de cuvinte şi ocroteşte-o.

Cucereşte mintea, rămâi în inacţiune.

În activitate şi linişte,

cunoaşte străbunul originar.

Nu există niciun lucru; pe cine altcineva cauţi tu?

Ar trebui să le răspunzi cu reală statornicie oamenilor;

reacţionând faţă de oameni,

este esenţial să nu devii confuz.

38

Când nu devii confuz,

natura ta este în mod firesc stabilă;

Când natura îţi este stabilă,

Energia se întoarce în mod natural.

Când energia se întoarce,

elixirul cristalizează în mod spontan

în vas, împreunând focul şi apa.

Yin-ul şi yang-ul se ivesc

alternând mereu şi mereu

producând tunete peste tot.

Nori albi se formează deasupra vârfului,

roua proaspătă scaldă muntele îngheţat

După ce ai băut din vinul vieţii lungi,

rătăceşti liber;

cine te poate cunoaşte?

Stând şi ascultând melodia fără instrument,

înţelegi clar mecanismul creaţiei.

Toate aceste douăzeci de versuri

reprezintă o scară ce duce direct către cer.

Când soarele se ridică la răsărit creşte temperatura aerului din direcţia est, expus la razele soarelui;

volumul său se dilată, şi creşte uşor. Aceasta este considerată a fi energia rodnică a yang-ului minor. La prânz,

soarele fierbinte este deasupra capului; temperatura aerului creşte, volumul său se dilată şi creşte rapid. Acum

este momentul când lucrurile cresc cel mai puternic; aceasta este considerată a fi energia în dezvoltare a yangului

major. La apus, soarele coboară, căldura din aer se dispersează, volumul său se contractă şi scade uşor;

acum lucrurile încep să se retragă. Aceasta este numită energia care se adună a yin-ului minor. La miezul nopţii

soarele a dispărut şi noaptea este profundă; aerul se răceşte, se contractă şi scade. Aceasta este numită energia

de stocare a yin-ului major.

Energia din interiorul trupului uman corespunde acestui proces. Energia ficatului reprezintă energia

rodnică a yang-ului minor. Energia inimii reprezintă energia în dezvoltare a yang-ului major. Energia

plămânilor reprezintă energia adunată a yin-ului minor. Energia rinichilor reprezintă energia de stocare a yinului

major. La miezul nopţii energia apare în rinichi; la răsărit, ea ajunge în ficat. La prânz, energia ajunge în

inimă; energia acumulată în inimă produce fluid, care ajunge în plămâni la apus şi apoi în rinichi la miezul

nopţii. Energia rinichilor este asemănătoare apei, energia inimii este asemănătoare focului, energia ficatului este

asemănătoare lemnului iar energia plămânilor este asemănătoare metalului. Apa este udă şi curge în jos; focul

străluceşte în sus. Când focul şi apa nu se echilibrează unul pe celălalt, nu trăim mult timp. Când lucrarea de

rafinare a omului este stăpânită, apa se află deasupra şi focul dedesubt; apa şi focul se echilibrează una pe

cealaltă, deci viaţa este prelungită.

Când Wang Liping lucră la micul circuit, sau ciclul lunar, prin concentrare şi putere interioare energia

trecu prin cele trei trecători înspre coccis, coloana vertebrală şi ceafă. Când ajunse la „poarta cerului”, în vârful

capului, el avu totuşi nevoie de un mentor pentru a fi ajutat.

În jurul deschiderii vârfului capului sunt întotdeauna patru puncte strălucitoare; străbunii le numeau

„cele patru mari spirite ale porţii”. Datorită supravegherii ferme, este dificil pentru energia pură dinăuntrul

corpului să treacă brusc şi uşor prin acel loc. Este necesar ca un profesor să mişte aceste „patru mari spirite ale

porţii” înainte ca „poarta cerului” să poată fi deschisă.

Ceea ce îl impresionă pe Wang Liping ca fiind cel mai inedit în această nouă experienţă a sa veni după

terminarea micului circuit, când putu simţi ceva cald şi umed înăuntrul corpului său ridicându-se încet prin

spatele capului, apoi coborând încet în jos prin faţă. Întregul proces dură exact o lună, corespunzând ciclului

39

lunii, petrecându-se complet natural şi spontan. Chiar fiind închis în camera întunecată pentru mai multe zile şi

nopţi el fu capabil totuşi să determine cu precizie traiectoria lunii şi să cunoască în ce zi a cărei luni se afla.

Pământul se roteşte în jurul soarelui o dată pe an. Chinezii îl împart în douăzeci şi patru de energii

sezoniere. Pentru scopul exerciţiilor taoiste, cele patru puncte considerate a fi cele mai importante sunt

echinocţiul de primăvară şi de toamnă şi solstiţiul de vară şi de iarnă. Cerul şi pământul sunt reprezentate de o

fiinţă umană: inima este cerul, rinichii sunt pământul, ficatul reprezintă locul yang-ului, plămânii reprezintă

locul yin-ului; „energia” este yang, „fluidul” este yin. La solstiţiul de iarnă soarele, ce are direcţia către sud,

începe să se îndrepte către nord; oamenii din Emisfera Nordică îl percep drept punctul culminant al yin-ului şi

începutul apariţiei yang-ului, iar energia din rinichi începe să crească. La echinocţiul de primăvară energia

rinichilor urcă înspre ficat. La solstiţiul de vară soarele, ce are direcţia către nord, începe să-şi modifice direcţia

către sud; oamenii din emisfera nordică îl percep drept punctul culminant al yang-ului şi începutul apariţiei yinului,

cu energia yang din trup urcând către zona inimii, unde energia acumulată produce fluid şi fluidul începe

să coboare. La echinocţiul de toamnă fluidul din inimă ajunge în plămâni, iar de aici reintră în rinichi la

solstiţiul de iarnă.

În zilele cheie ale tranziţiei energiilor sezoniere, solstiţiile şi echinocţiile, Wang Liping examina

îndeaproape schimbările subtile din corpul său, sub atenta îndrumare şi protecţie a mentorilor săi.

Lao-tzu spune: „Nemuritorul spirit al văii este numit femininul tainic; deschiderea femininului tainic

este numită rădăcina cerului şi pământului. Deşi subtilă, ea există; prin folosire nu se împuţinează.” Această

deschidere a trecătorii mistice corespunde spaţiului cosmic. O scriptură taoistă spune că există 84.000 de

kilometri între înălţimile cerului şi adâncimile pământului, astfel că centrul distanţei dintre cer şi pământ se află

la 42.000 de kilometri deasupra. Dacă trupul uman este o reprezentare în miniatură a cerului şi pământului iar

inima şi ombilicul sunt la o distanţă de 8,4 inci (aproximativ 21,3 cm), atunci centrul se găseşte la 4,2 inci

(aproximativ 10,7 cm) depărtare de fiecare. Această deschidere se află chiar în centru, unde toate canalele se

conectează, o deschidere goală cu o mică perlă atârnând liber. Acesta este adevăratul centru al universului în

corp, deschiderea unde energia originară creatoare este depozitată. Prin urmare, profesorul maestru Chunyang

spunea: „Femininul tainic, femininul tainic, adevăratul feminin tainic; nu se găseşte în inimă şi nici în rinichi.

Descoperă începutul vieţii unde energia este receptată; nu considera ciudat că mecanismul celest a fost

divulgat.” Din aceasta se poate vedea importanţa acestei deschideri.În cultivarea cizelării până acest moment,

Wang Liping experimentă, de asemenea, mica moarte, de mai multe ori.

40

5

Consumarea elixirului alchimic şi postirea

Trei ani trecură ca o clipă, timp în care Wang Liping continuă cultivarea celor trei tărâmuri. Văzând că

ucenicul lor creştea şi se dezvolta, vrăjitorii Porţii Dragonului îl conduseră către domenii şi mai elevate. Lui

Liping i se dădu pentru prima oară o pilulă alchimică, aceasta fiind una din cele mai de neuitat experienţe din

viaţa sa.

Străvechile metode de igienă şi purificare erau împărţite în cultivare interioară şi dezvoltare exterioară.

Dezvoltarea exterioară se referă la ingerarea unor substanţe speciale şi, în cele din urmă, ea a evoluat

transformându-se în alchimie.

Aceste practici legate de alimentaţie au început în era Statelor Războinice înflorind în timpul dinastiilor

Qin şi Han şi au devenit populare îndeosebi în vremurile lui Wei şi Jin. Faimoasa lucrare taoistă Naivul de Ge

Hong îi dedică un întreg capitol.

„Elixirul alchimic exterior” este realizat prin purificarea şi combinarea unor substanţe precum plumbul

şi mercurul. Ge Hong considera foarte important elixirul alchimic exterior, iar în lucrarea sa enciclopedică

întocmeşte o listă cu duzini de formule alchimice. El scria: „Dacă doreşti să obţii nemurirea spirituală axează-te

doar pe ceea ce este esenţial. Cele mai importante lucruri sunt: să preţuieşti vitalitatea, să circuli energia şi să

consumi elixirul. Aceasta este suficient; nu ai nevoie de mai mult. Totuşi, există versiuni relativ superficiale sau

profunde ale acestor trei lucruri. Dacă nu întâlneşti un învăţător iluminat şi nu depui un efort intens, nu poţi

cunoaşte totul prea curând.”

A preţui vitalitatea se referă la „arta din dormitor”. Înghiţirea elixirului, circularea energiei şi preţuirea

vitalităţii sunt trei factori esenţiali în obţinerea nemuririi. Ge Hong oferă şi avertismente detaliate în ce priveşte

alchimia: „Elixirul alchimic trebuie să realizat pe un munte deosebit, într-o zonă nelocuită, cu nu mai mult de

trei persoane participante. Mai întâi posteşte o sută de zile şi îmbăiază-te în apă parfumată; păstrează-te curat,

nu te apropia de nimic din ce este poluat şi nu avea de-a face cu oamenii de rând. De asemenea, nu lăsa oameni

care nu cred în Cale să afle despre aceasta, deoarece, dacă remediul spiritual este defăimat şi respins, elixirul nu

va putea deveni util”. Munţii deosebiţi au spirite virtuoase care îi protejează, deci ei constituie locuri propice

pentru prepararea elixirului alchimic. Când taoiştii merg în munţi pentru a purifica elixirul ei aleg în primul rând

o zi favorabilă şi merg purtând un talisman drept pavăză.

În mod sigur, această practică a consumului elixirurilor alchimice a avut efecte extraordinare, astfel că

ea a continuat timp de mii de ani. Există multe legende populare despre efectele miraculoase ale „elixirului

auriu”, care au fost mai departe înfrumuseţate în opere literare, unde ele sunt descrise în mod exagerat. De-a

lungul timpurilor au existat mulţi oameni ce au murit în urma consumului elixirului alchimic. Cinabrul este cu

siguranţă folositor trupului uman, dar el trebuie purificat şi preparat în mod corect, şi trebuie ingerat într-o

manieră corespunzătoare.

Taoiştii au învăţat lecţii temeinice despre purificarea şi ingerarea elixirului alchimic, întemeiate pe

experienţă profundă, deci ei sunt extrem de precauţi în procesul de rafinare. Cei care provin din gruparea Porţii

Dragonului din cadrul Taoismului Realităţii Complete pun accent deosebit pe cultivarea alchimiei interne, dar

încă iau elixire alchimice externe pentru a ajuta munca de cultivare internă. Atât prepararea cât şi ingerarea

elixirurilor alchimice externe depind în mod egal de îndrumarea unui învăţător iluminat, cu foarte multă

experienţă.

Sub protecţia celor trei bătrâni vrăjitori Wang Liping înghiţi un bob de „elixir auriu” care fusese adus de

pe Muntele Lao. El îl luă pe stomacul gol, iar „pilula de aur” se dizolvă treptat înăuntrul său, răspândindu-se în

41

întregul său trup prin sistemul circulator. Cei trei învăţători îl puseră să stea cu picioarele încrucişate şi să

înceapă lucrarea interioară, folosind puterea exerciţiului intern pentru a împinge elixirul lichefiat dinăuntrul

trupului său în afară, până la suprafaţa pielii.

Noaptea era foarte tăcută. Locuinţa vrăjitorilor, extrem de îndepărtată de drum, era complet liniştită. Sub

lumina palidă a lămpii, Wang Liping lucra în tăcere, înconjurat de cei trei învăţători. Bătrânii vrăjitori aveau pe

feţe o expresie solemnă. Toţi trei, împreună cu studentul lor, erau angrenaţi într-o îndatorire sacră, un

experiment măreţ.

Mentorii îi legară din nou picioarele lui Liping cu frânghii pentru a se asigura că va rămâne în poziţia cu

picioarele încrucişate. Era pentru prima oară când se întâmpla aceasta de când începuse cultivarea celor trei

tărâmuri. El cunoştea seriozitatea şi gravitatea situaţiei. Având în vedere gradul său actual de realizare, în

situaţii obişnuite, în condiţii normale, frânghia nu ar mai fi fost necesară. Liniştindu-şi spiritul Liping circulă

energia sa internă şi lucră la metoda indicată de învăţătorii săi, ţinându-se neclintit pe măsură ce orele treceau.

Trecu o zi. Pe măsură ce toxicitatea din elixirul auriu începea treptat să acţioneze Wang Liping simţi ca

şi cum interiorul îl ardea. Deveni ameţit, şi vederea i se întunecă. În final, el pierdu controlul şi căzu inconştient.

Totuşi, deoarece picioarele îi erau legate, rămase în poziţia cu picioarele încrucişate. Călătorul Liniştii Pure îl

stropi cu apă rece pentru a-şi reveni şi îl ajută să se ridice. Toţi cei trei vrăjitori folosiră anumite tehnici pentru

a-şi ajuta, în mod invizibil, ucenicul. Wang Liping continua să reziste, efectuându-şi exerciţiul.

Noaptea trecu. În a doua zi cei trei vrăjitori văzură că pielea lui Liping îşi schimbase treptat culoarea, de

la galben pământiu la roşcat şi apoi la culoare închisă. După discernământul lor bazat pe experienţă, perioada

periculoasă trecuse. Ei scoaseră un suspin de uşurare.

Prin acţiunea elixirului auriu toxinele din trupul lui Liping fuseseră împinse la suprafaţa pielii; aceasta

era ceea ce provocase schimbările în culoarea pielii. Viaţa lui Liping nu mai era în pericol, dar încă nu putea

încheia acest exerciţiu. Dacă s-ar fi oprit acum toxinele ar fi cristalizat în pielea sa, provocând căderea părului

de pe întregul său corp, stricând munca deja efectuată.

Deşi deprinderea lui Wang Liping era deja destul de profundă, după această epuizare a energie interne el

îşi atinsese limitele rezistenţei. Durerea arzătoare din intestine trecuse, dar acum simţea pe pielea de pe întregul

său corp o varietate de senzaţii inexplicabile greu de suportat, de ardere şi durere, umflături şi usturime. Voia să

se scarpine peste tot, dar mentorul îi spuse să rămână liniştit şi să nu se mişte deloc.

O altă noapte dificilă trecu.

În după-amiaza celei de-a treia zi, trupul lui Liping deveni destul de confortabil şi relaxat, iar culoarea

pielii sale trecu printr-o schimbare extraordinară. Din întunecat, roşcat şi galben pământiu se transformă într-un

alb trandafiriu sănătos, iar fiecare por deveni un punct cristalin ce iradia, ca şi cum pielea sa ar fi strălucit într-o

lumină puternică. Elixirul auriu îşi încheiase circulaţia prin trupul său şi fusese eliminat în întregime. „Căile

energetice” din trupul lui Liping se deschiseseră complet, de la exterior către interior.

După ce efectuară o examinare atentă a stării tânărului, marele maestru aprecie rezultatul drept excelent.

Cu toţii fură atât de fericiţi încât gesticulau şi dansau, felicitându-se unul pe altul.

Acum, vrăjitorii îl duseră pe Wang Liping în munţi. Trecând prin poienile înverzite din păduri peisajul

de seară era extraordinar de frumos. Ei hotărâră să efectueze câteva exerciţii profunde de respiraţie stând cu faţa

la soare în aerul proaspăt de munte. Bătrânii maeştri erau extrem de dezinvolţi. Liping era şi el relaxat, dar acum

avea o stare neobişnuită. Nu mai avea nevoie să-şi folosească nasul şi gura pentru a respira, ca de obicei; tot ce

trebuia era o uşoară mişcare din abdomen şi imediat energia cerului şi pământului curgea în întregul său trup din

toate direcţiile prin pori, limpede şi răcoroasă, fluidă şi uşoară, pătrunzându-l în întregime. O dată ce energia

circula prin corpul său, părea ca şi cum el s-ar fi contopit cu universul.

Efectuând o atentă examinare a ochilor şi pielii lui Wang Liping, bătrânii vrăjitori constatară că trupul

său trecuse printr-o schimbare fundamentală, atât în interior cât şi în exterior. Acum ei considerară că erau

42

întrunite condiţiile pentru a transmite tânărului lor ucenic al patrulea pas al lucrării, şi anume reţinerea de la

consumul de cereale.

Wang Liping era neobişnuit de la naştere, fiind în mod natural vegetarian fără a fi învăţat ceva despre

aceasta. Dieta sa era simplă, constând din cereale şi legume. Acum că Liping învăţase unele tehnici ale

capacităţilor Nestematei Spirituale, el era capabil să absoarbă putere direct din Natură. Învăţătorii săi plantaseră

cereale şi legume pe câmpul lor iar grădina producea destul pentru a face faţă. Uneori, când era implicat în

exerciţii, Liping nici măcar nu se gândea să mănânce zile în şir. Când mentorul îl învăţă să se reţină de la

consumul de cereale el începu să facă acest lucru treptat, deci nu îi fu foarte greu. Cu toate acestea, el nu-şi

dăduse seama cât de mult era de explicat în legătură cu această practică.

Taoiştii spun că există trei boli care dăunează trupului uman. Una este atribuită bunăstării materiale; alta

o reprezintă aromele fine; iar a treia constă în plăcerile sexuale. Taoiştii mai spun şi că există trei paraziţi în

trup: unul trăieşte în creier, unul în piept iar altul în stomac. Şi aceştia sunt dăunători trupului uman. Cei trei

paraziţi se hrănesc cu energia din cereale, deci dacă doreşti să scapi de ei este necesar să opreşti preluarea

energiei din cereale. Este de asemenea necesar să te reţii de la consumul de cereale dacă doreşti să scapi de cele

trei boli.

Practica reţinerii de la consumul de cereale a evoluat dintr-o practică a străvechii dinastii Qin de ingerare

a energiei. În cartea sa Elegiile lui Chu faimosul poet taoist Qu Yuan scria: „Mâncând cele şase energii şi bând

ceaţa, eu gâlgâi cu primul răsărit şi înghit ceaţa de dimineaţă. Conservând claritatea strălucirii spirituale, energia

vitală este absorbită şi energia poluată inferioară este eliminată.” Qu Yuan deja practica ingerarea energiei când

a părăsit curtea imperială pentru a trăi în libertate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu