sâmbătă, 21 august 2010

DESCHIZAND POARTA DRAGONULUI 12

'candle

Qigong

Acum nu

mai eşti ca ceilalţi oameni. Acum tot ce ai nevoie în această lume este un castron cu mâncare. Restul este în

plus. Înţelegi?”

Aceasta nu avea niciun sens pentru Liping, deci Călătorul trebui să-l îndrume cu grijă. „Există trei

tărâmuri în această lume”, începu el. „După moarte, unii oameni merg în tărâmul inferior; unii merg în tărâmul

superior. Tărâmul superior este de o mie de ori mai bun decât cel inferior. Dar dacă doreşti să mergi în tărâmul

cel mai de sus, va trebui să munceşti din greu pentru mai mult antrenament şi mai mult rafinament. Mai târziu

vei înţelege tu însuţi toate acestea.”

Deşi nu-şi putea reveni dintr-o stare de agitaţie, Wang Liping continuă să urmeze instrucţiunile

învăţătorilor săi, aducând respect propriei sale plăci funerare în fiecare zi.

Într-o zi, după ce Liping îşi terminase ritualul obişnuit în faţa plăcii sale memoriale, marele maestru îl

puse să se aşeze şi îi vorbi despre antrenamentul străbunului lor spiritual Chongyang, sperând prin aceasta să

inspire o trezire în tânăr.

Bătrânul vrăjitor povesti: „Maestrul Chongyang avea patruzeci şi opt de ani când a fost iniţiat de

Maestrul Chunyang. În anul următor, el întâlni un alt nemuritor realizat, care îi transmise mai multe lucrări

ezoterice. Acum începu să cultive rafinarea în mod serios. După un an el săpă un mormânt, îl împrejmui cu un

zid de pământ şi atârnă o placă pe care scrisese propriul său nume: «In Memoriam: Dl Wang.» Apoi îşi stabili

locaşul în mormântul adânc de peste zece picioare, trăind în el mai mult de doi ani. El însuşi compuse nişte

versete numite «Mortul Viu» pentru a comemora acest eveniment.” Apoi bătrânul maestru recită câteva din

aceste poeme.

Un mort viu, Wan Che este ieşit din comun;

Râurile şi norii reprezintă o armonie fericită deosebită.

Numele său taoist este Chongyang,

Porecla sa este Îngropatul în Pământ.

Intrarea drumului vieţii nu este uitată,

Dar la înhumare este necesar să agăţi o placă.

Aceasta nu ca să induci oamenii în eroare şi să profiţi de pe urma lor,

Ci pentru a-i face conştienţi

că acumularea este urmată de lepădare.

Mortule viu, mortule viu!

A găsi moartea în viaţă reprezintă o cauză valoroasă.

49

În mormânt este pace şi linişte,

vacuitate şi calm adevărat,

Destul de diferit de agitaţia

lumii obişnuite.

Există un om liber ce hoinăreşte;

Simplu, natural, el singur ştie de ce.

Punând accent pe spiritul său, cultivând energia,

păstrând întreagă adevărata esenţă,

Trupul său material, în mod vremelnic

se amestecă cu lumea.

Umanitatea poate propaga Calea,

Calea este apropiată de umanitate;

Calea speciei umane întotdeauna

a constituit cea mai înaltă cauză.

Dacă faci toţi norii negri să se îndepărteze

Eliberezi mintea-lună pentru a străluci

în această lume complexă.

Cine îl cunoaşte pe acest om din mormânt?

El merge mână în mână cu modul în care stau lucrurile,

Nici artificial nici inventat.

Nori albi îl poartă

împreună cu vântul şi luna;

Lăsând să cadă mrejele materialului,

el părăseşte praful lumii.

Bătrânul vrăjitor continuă: „Versurile Maestrului Chongyang au un înţeles foarte profund, o exprimare

extrem de clară. Acum că şi tu însuţi eşti un mort viu, ar trebui să înţelegi ce voia el să spună.”

Cu aceste instrucţiuni Wang Liping se trezi dintr-odată; imediat se aplecă în faţa vrăjitorilor, în semn de

mulţumire pentru că l-au învăţat Calea. Reînnoindu-şi angajamentul, Liping începu o viaţă cu totul nouă,

continuându-şi ascensiunea spre culmi.

50

Partea a II-a

Renaştere şi rafinare

Obţine culmea vidului,

păstrează cea mai profundă linişte,

aşa cum miriade de lucruri acţionează la unison,

eu astfel observ întoarcerea.

- Lao-tzu

51

7

Practicarea Căii

Al şaselea pas din antrenamentul lui Wang Liping se numea „practicarea Căii”. Deşi studiase Calea de

patru ani deja, îşi întemeiase cu fermitate fundaţia esenţială şi obţinuse realizări atât în lucrarea internă cât şi în

cea externă, realizările sale erau doar cele ale unui muritor obişnuit. Oricine poate învăţa să stăpânească aceste

practici, cu condiţia să folosească metoda potrivită şi să lucreze în mod consecvent.

Ceea ce învăţa Wang Liping despre Cale era totuşi superior faţă de ceea ce învăţau oamenii obişnuiţi,

din două puncte de vedere. În primul rând, el învăţa Calea încă de foarte tânăr. Wang Liping avea în mod

natural o inimă luminoasă şi pură, o condiţie esenţială pentru studierea taoismului. Lecţiile grupării Porţii

Dragonului a Taoismului Realităţii Complete pun accent pe cultivarea în comun atât a esenţei cât şi a vieţii,

cultivând mai întâi esenţa şi apoi viaţa, utilizând atât exerciţii interne cât şi externe, dar preţuind îndeosebi

cultivarea lucrării interne. Atât „penitenţa” cât şi „colectarea minţii pentru a cultiva natura esenţială” sunt

practici pentru cultivarea esenţei, care necesită timp şi energie considerabile pentru a crea o fundaţie solidă.

Chiar şi aceşti doi paşi sunt dificil de stăpânit pentru majoritatea oamenilor, dar Wang Liping îi realizase în

totalitate.

Al doilea lucru ce îi favoriza lui Liping învăţarea taoismului era faptul că el era antrenat personal de

către maeştri iluminaţi. Toţi cei trei învăţători ai săi erau foarte experimentaţi şi realizaţi. Oportunitatea de a

transmite unui singur individ cunoaşterea şi artele deţinute de trei vrăjitori este extrem de rară în istoria

taoismului. În lipsa acestor condiţii majoritatea oamenilor nu ar fi capabili să obţină paşii premergători postirii

în doar câţiva ani.

Totuşi, aceste realizări nu reprezintă mai mult decât etape pregătitoare pentru o muncă încă şi mai înaltă.

Trecând prin moarte, Wang Liping era acum o nouă persoană, iar vrăjitorii erau pregătiţi să-i ofere o nouă

programă de învăţare.

În a doua zi a acestei noi etape de studiu, văzându-l pe Liping ameţit pe dinafară dar calm în interior,

marele maestru îi spuse: „Când ai trecut linia de demarcaţie dintre viaţă şi moarte ai abandonat limitările

obişnuite, dar eşti încă destul de departe de Cale.

Calea este împărţită în trei vehicule. Trebuie să începi să practici pornind de la vehiculul inferior, să

progresezi către cel din mijloc iar de aici către cel superior, avansând pas cu pas. Doar astfel poţi avea un succes

deosebit.

Mulţi oameni ce practică Calea fac acest lucru dimineaţa, dar seara au alte gânduri în cap; ei fac acest

lucru stând jos dar uită de ea când stau în picioare, se bucură de ea pe moment dar se plictisesc pe termen lung,

încep sârguincios dar termină trândăvind alene. Studiul lor nu este limpede, munca lor nu este cinstită, inima lor

nu este liniştită, iar spiritul lor nu este dedicat. Deşi studiază ani de zile, în cele din urmă ei nu obţin realizări; şi

ei spun că Marea Cale s-a îndepărtat de umanitate. În realitate nu Marea Cale se îndepărtează de oameni, ci

chiar oamenii înşişi sunt cei ce întorc spatele Căii.”

Wang Liping asculta în tăcere, iar marele maestru continuă.

„Maestrul Chongyang şi-a săpat un mormânt, şi-a scos din minte viaţa şi moartea şi a practicat

cultivarea tăcută înăuntrul mormântului timp de doi ani, încheindu-şi astfel marea sa lucrare. Tu ar trebui să faci

un pas mai înainte, începând din nou cu construirea fundaţiei. Aceasta înseamnă practicarea Căii în mod real.”

Marele maestru continuă vorbindu-i lui Liping despre lucrarea lui Chongyang, Cincisprezece afirmaţii

despre întemeierea unei învăţături, discutând extrem de detaliat mai multe pasaje esenţiale. Acest faimos

document include următoarele eseuri:

Despre meditaţia şezând

52

Meditaţia şezând nu înseamnă să stai jos, în mod fizic, şezând nemişcat şi cu ochii închişi. Aceasta este

o şedere artificială. Adevărata meditaţie şezând necesită ca mintea să fie întotdeauna neclintită ca

muntele, indiferent de ceea ce faci, în acţiune sau în odihnă.

Închide cele patru porţi – ochii, urechile, gura şi nasul – şi nu lăsa imagini externe să pătrundă înăuntru.

Atâta vreme cât mai există cea mai mică idee în minte despre mişcare sau nemişcare, nu e ceea ce eu

numesc meditaţie şezând în tăcere.

Cei care pot sta tăcuţi în sens real pot fi prezenţi fizic în lumea materială, dar numele lor sunt deja

înscrise între nemuritori. Pentru ei nu mai este necesar să apeleze la alţii, întrucât secolul de muncă al

sfinţilor şi înţelepţilor din trup este încheiat, iar ei abandonează cochilia pentru a urca spre realitate; o

pilulă de elixir este creată şi spiritul colindă prin întreg universul.

Despre depăşirea minţii

Dacă mintea este întotdeauna calmă şi nemişcată, întunecată şi tăcută, fără să vadă ceva, imposibil de

definit, nici înăuntru nici în afară, fără vreo urmă de gând, atunci aceasta este o minte stabilă, care nu

necesită să fie înfrântă. Dacă mintea se stârneşte, agăţându-se de obiecte, dându-se peste cap să priceapă

ceva atunci aceasta este o minte tulburată, şi trebuie rapid retezată. Să nu o tolerezi şi să nu-i îngădui să

continue, întrucât va dăuna calităţilor spirituale şi va provoca o pierdere a vieţii esenţiale. Orice ai face,

întotdeauna străduieşte-te să depăşeşti percepţiile, procesul mental al învăţării şi înţelegerii şi senzaţiile

şi astfel nu vei avea nicio problemă.

Despre rafinarea naturii

A-ţi aşeza natura în ordine este ca şi cum ai acorda un instrument cu coarde. Dacă coarda este prea

strânsă, ea se va rupe, iar dacă este prea slăbită nu va rezona. Când găseşti un echilibru între încordare şi

lejeritate instrumentul poate fi folosit.

Este, de asemenea, ca atunci când fabrici o sabie. Dacă este prea mult metal greu, ea se va rupe, iar dacă

este prea mult metal uşor se va îndoi. Când metalul tare şi cel moale sunt în echilibru, atunci sabia poate

fi turnată în formă.

Dacă vei cuprinde aceste două principii în rafinarea propriei tale naturi, ea se va sublima în mod natural.

Marele maestru a transmis şi o tradiţie vie din discuţiile Maestrului Danyang despre Cale ţinute în cadrul

adunării lui Chongyang de pe Muntele Porţii Dragonului. Maestrul Danyang spunea: „Nu trebuie să-ţi neglijezi

îndatoririle zilnice. Aceste îndatoriri zilnice sunt duble: externe şi interne. Îndatoririle zilnice externe includeau

să nu priveşti la greşelile altora, să nu te lauzi cu propriile tale virtuţi, să nu-i invidiezi pe cei înţelepţi şi

pricepuţi, să nu te scufunzi în focul ignoranţei, să nu te afunzi în gânduri murdare, să nu aspiri la a-i înfrânge pe

alţii, să nu-i judeci pe alţii, să nu vorbi despre ceea ce îţi face plăcere şi ceea ce nu îţi face plăcere. Îndatoririle

zilnice interne implică să nu concepi îndoieli şi suspiciuni, să nu fii niciodată inconştient de ceea ce are loc în

interiorul tău. Fie că te deplasezi, fie că stai aşezat, pe loc, în oricare din aceste cazuri limpezeşte-ţi mintea şi

elimină dorinţa, nestingherită de complicaţii şi obstacole, neafectată şi fără ataşamente, complet pură şi limpede,

hoinărind în libertate.”

Marele maestru îl învăţă pe Liping standardele stabilite de Maestrul Changchun, întemeietorul grupării

Porţii Dragonului:

„A trăi în sihăstrie înseamnă claritate şi deschidere, imperturbabilitate şi rezervare, libertate şi linişte. A

vedea esenţa reprezintă substanţa; a cultiva viaţa reprezintă funcţia. Flexibilitatea este un aspect normal,

modestia înseamnă caracter, compasiunea este fundamentală iar tehnica potrivită este pentru iniţiere.

Când te afli într-un grup, fii smerit întotdeauna. Când mediul extern este liniştit, nu da naştere

sentimentalismului cotidian. Orice greutăţi lumeşti ai avea, munceşte pe măsura puterii tale; nu exagera.

Mănâncă şi îmbracă-te fără a face excese. Planifică-ţi banii cu care te întreţii şi nu economisi în exces.

53

Necesităţile vieţii nu trebuie căutate cu lăcomie. Dacă ai o sursă permanentă, foloseşte ceea ce este în exces

pentru a-i ajuta şi pe călătorii mai puţin înzestraţi.

Niciodată să nu te agăţi de lucruri artificiale; întotdeauna fii clar şi spune adevărul. Eliminând poluarea,

îndeplineşte-ţi sarcinile zilnice în mod dezinteresat, fără să te enervezi. Fiecare persoană să doarmă în camere

separate, clarificându-şi mintea şi lucrând pe Cale, organizându-se astfel încât fiecare să aibă un rol specific; sau

puteţi alterna unul cu altul, armonizând şi rafinând, între timp, adevărata esenţă.

Nu vă îndepliniţi îndatoririle în mod obsesiv şi nu vă atacaţi unul pe altul cu critici. Străduieşte-te să-ţi

cucereşti mintea, elimină egocentrismul, fii orb la reputaţie şi aparenţe, detaşează-te de trup şi de intelect, fii

calm şi fără dorinţe. Când te întâlneşti cu taoişti, budişti sau confucianişti, tratează-i pe toţi în mod egal. Nu fi

leneş.”

Există multe reguli şi reglementări pentru cei ce ar intra pe Cale, dar toate se referă, în mod esenţial, la

modul în care să te adaptezi, la modul în care să te comporţi cu ceilalţi şi cum să te descurci în tot felul de

situaţii. Ele sunt pătrunse de filozofia taoismului, care este aceea de a trata lucrurile în conformitate cu legile

naturale, de a-şi ajuta ţara şi oamenii, de aş-i onora străbunii şi respecta învăţătorii, de a face fapte bune, de a

elimina răul, de a cultiva esenţa şi viaţa şi de a transcende obişnuitul pentru a intra în sacru.

Ascultând în linişte la vorbele maestrului, Wang Liping înregistra totul în mintea sa. El distingea exact

efectele practice ale cultivării esenţei în trupul său în timpul activităţilor sale zilnice, fie că mergea, stătea

nemişcat sau culcat.

Într-o zi, bătrânul maestru îi dădu lui Liping o altă prelegere despre Cale care vorbea, de această dată,

despre Cântec despre accesarea liniilor al Străbunului Lu. Recitând textul din memorie pe măsură ce-l înfăţişa,

bătrânul vrăjitor îl duse pe Liping într-o stare unde părea aproape ca şi cum pilula aurie deja se cristalizase iar el

îşi luase zborul în spaţiu.

Cântec despre accesarea liniilor se încheie cu aceste afirmaţii:

Reputaţia nu este valoroasă; Calea este cel mai nobil lucru;

Renumiţi strămoşi de conducători şi consilieri,

cu aur pe talie, cu şei de jad, călărind cai de paradă,

sunt cu toţii praf în vânt, într-o clipire de ochi.

Praf în vânt, scântei scoase din cremene -

ce nebunie este să-ţi ocupi mintea cu acestea

ca şi când ar fi fost menite să dureze

suferind mizerabil, arzând fierbinte, iremediabil pierduţi,

lăcomindu-se după profit, întrecându-se pentru reputaţie,

ca un cazan în fierbere!

A ajunge ca un cazan în fierbere,

scufundat în el pentru totdeauna,

e din cauza pierderii contactului cu Calea şi cu ce-i Real

Dacă cineva şi-ar împăca mintea,

atunci i-aş explica mecanismul celest.

Ştiinţa vieţii trebuie transmisă,

esenţa are nevoie de trezire;

să ajungi la înţelepciune, să transcenzi obişnuitul,

este alegerea ta să faci aceasta.

Puţini oameni călătoresc pe drumul către cerurile pure;

ei se luptă pentru a merge pe căile lumeşti.

Le vestesc celor înţelepţi şi buni,

renunţaţi la atenţia ataşată!

Mecanismele esenţei şi vieţii

54

trebuie protejate şi apărate:

dacă unul din acestea îţi lipseşte, nu este în regulă,

dacă te agăţi de o plută pe valuri,

vei pierde drumul.

Să cultivi doar esenţa şi să nu cultivi viaţa

este cea mai însemnată greşeală în practică.

Dacă vei cultiva doar esenţa originară

şi nu vei cultiva şi elixirul,

pentru totdeauna o fantomă vei fi,

şi nu poţi atinge înţelepciunea.

Dacă ajungi la sursa vieţii

dar îţi lipseşte esenţa originară,

este ca şi cum ai încerca să-ţi priveşti faţa

fără să ai o oglindă;

un ignorant cu o viaţă atât de lungă precum cerul şi pământul,

nu te pricepi să utilizezi comoara transmisă de înaintaşi.

Cultivarea duală a esenţei şi a vieţii

este cea mai profundă dintre toate;

valurile enorme de pe fundul oceanului

poartă corabia adevărului.

Când vei prinde dragonul fioros în viaţă,

vei şti că experţii nu predică în zadar.

În timp ce bătrânul maestru stătea vorbind o jumătate de zi şi explicând textul, Liping rămase total

nemişcat, fără să mişte vreun muşchi, fără măcar să bea o înghiţitură de apă. Cei doi mentori stăteau şi ei acolo,

drepţi şi nemişcaţi, părând că ascultau şi totuşi în mod clar erau în meditaţie.

Wang Liping asculta concentrat fiecare cuvânt, obţinând o clară înţelegere a acestor principii taoiste.

Totuşi, problema care-i trecea prin minte era cum să le pună în practică. Când bătrânul maestru termină, Liping

îl întrebă cum să acţioneze.

Vrăjitorul răspunse: „Nu te grăbi. Ascultă Secretele celor trei ideograme ale Străbunului Lu:

Această Cale nu este un drum obişnuit;

ea reprezintă rădăcina naturii şi a destinului,

deschiderea vieţii şi morţii.

A vorbi despre ea înseamnă a o limita,

a o practica este măreţ.

Oamenilor nu le place, cu toţii o iau în derâdere.

Cheia esenţială este o problemă de inversiune

Nu detesta lipsa de puritate,

nu fă comparaţii.

Când o vei înţelege,

imediat vei vedea efectul;

liniştea cerului şi pământului

reprezintă unul dintre semne.

Transmisă prin gură şi minte,

când o asimilezi tu însuţi,

atunci vei cunoaşte Calea.

Prospeţimea mugurilor de plante

este un semn al primordialului.

Găsind punctul dintre sprâncene,

practică calea întoarcerii.

55

Lucrurile materiale se perpetuează prin ele însele;

când yin-ul şi yang-ul sunt din abundenţă,

este o minune absolută.

Când vrei să practici Calea,

lasă oamenii să strige;

starea ta trebuie să fie stabilă,

spiritul nu trebuie să fie epuizat.

Dacă nu vei practica,

vei îmbătrâni în zadar;

Dacă recunoşti ceea ce este real,

bătrân să fii vei deveni tânăr din nou.

Dacă nu eşti un cunoscător,

nu vorbi despre ceea ce este esenţial;

această învăţătură este în armonie cu Marea Cale.

Vitalitate, energie şi spirit,

elixiruri ale nemuririi,

sunt desăvârşite în tăcere

eficiente în iluminare;

călărind o pasăre fenix,

vei auzi chemările Cerului.

De această dată doar recitând, bătrânul maestru nu dădu explicaţii suplimentare; Liping prinsese deja

înţelesul. Îndeosebi, el auzise cuvintele „vitalitate, energie şi spirit” cu o claritate excepţională.

Bătrânul maestru închise ochii, cultivându-şi spiritul interior. Unul din mentori, Călătorul Liniştii Pure,

continuă să-i explice lui Wang Liping tehnica pregătitoare.

Această tehnică pregătitoare este numită construirea fundaţiei. Această practică a fundaţiei este de

asemenea împărţită în trei nivele, în care se lucrează asupra vitalităţii, energiei şi spiritului.

Mai întâi este necesar să cultivi câmpul inferior de elixir. În cazul trupului unei persoane obişnuite, care

deja pierde energie, este necesară mai întâi cultivarea refacerii temeliilor originare, reparând scurgerea de

energie. Când vitalitatea este completă şi nu mai există pierderi se începe rafinarea vitalităţii transformând-o în

energie, apoi rafinarea energiei transformând-o în spirit şi apoi rafinarea spiritului transformându-l în vastitate.

Totuşi, mulţi oameni cred că atunci când câmpul de elixir este plin de energie, el însuşi reprezintă

cristalizarea elixirului. În realitate, ei nici măcar nu ştiu unde este produs elixirul, sau ce reprezintă lichidul

auriu şi lichidul de jad. Ei se găsesc încă la nivelul inferior al celor trei tărâmuri, al persoanelor, evenimentelor

şi lucrurilor. Wang Liping se pregătea acum să nivelul mijlociu al celor trei tărâmuri, cel al cerului, pământului

şi umanităţii; sarcina sa iniţială era încă să construiască fundaţia, să rafineze vitalitatea, energia şi spiritul, doar

că acum cultivarea era dusă la îndeplinire la un nivel mai înalt.

Marele Maestru şi mentorii săi îi transmiseră acum lui Wang Liping o învăţătură secretă din cadrul

grupării Porţii Dragonului. Cunoscută sub denumirea de Exerciţiile tripartite ale nemuritorilor, această

învăţătură provenea din Suprema învăţătură a Nestematelor Spirituale, realizată de Zhongli Quan, cunoscut

drept Maestrul Zhengyang. În prefaţa sa, Zhengyang scria:

„Aspirând să-i depăşesc pe înţelepţii de demult, inima mea îmbrăţişă Marea Cale. După cum a vrut

destinul, războiul izbucni pe neaşteptate, ducând la vremuri primejdioase şi la o lume în haos. La început trebuia

să fug pentru a supravieţui, trecând peste râuri şi lacuri, piscuri şi văi. Totuşi, când m-am liniştit şi am

recunoscut adevărata mea natură, mi-am centrat mintea exclusiv asupra clarităţii, purităţii şi rafinării eterice.

Cu sârguinţă, am citit texte alchimice şi deseori am pus întrebări taoiştilor, dar ei nu vorbeau decât

despre igienă, care este relativ de mică importanţă, şi nu vorbeau despre Marea Cale a adevăraţilor nemuritori.

56

Iniţial am găsit un manuscris compus din treizeci de volume din ciclul Nestematelor Spirituale într-un

perete dintr-o stâncă de pe muntele Zhongnan. Prima parte, «Declaraţiile Aurii» era scrisă de Creatorul

Primordial. Partea a doua, «Înregistrările de Jad» era scrisă de Împăratul Originar. Cea de-a treia parte,

«Principiile Adevăratei Surse», era transmisă de Străbunul Maestru.

Am petrecut foarte mult timp şi am depus mult efort, gândind considerabil şi reflectând adânc, până am

înţeles că, în baza regularităţii creşterii şi descreşterii cerului şi pământului şi a principiului interacţiunii soarelui

şi lunii, există yang în yin şi există yin în yang. Lichidul este produs în energie; energia este produsă în apă.

Acela este de asemenea principiul interacţiunii dintre inimă şi organele genitale.

Precum imaginile abstracte ale obiectelor, Calea nu este îndepărtată de oameni. Uneşte punctul culminat

şi începutul ciclului yang, şi doar atunci vei dovedi că alchimia are reguli; scade şi adună dimineaţa şi seara, şi

procesul de aprindere va fi precis, în mod natural. Plumbul roşu şi plumbul negru, în definitiv, nu produc marele

remediu; doar lichidul auriu şi lichidul de jad constituie, în cele din urmă, elixirul întăritor.

Când pătrunzi din non-fiinţare în fiinţare întotdeauna te comporţi ca şi cum ai fi într-o campanie

militară. Când te ridici din inferior către înălţimi, intri treptat în domeniul subtilităţii eterice. Prin extragerea

plumbului şi adăugarea mercurului, faci ca ceea ce este negativ să se estompeze; schimbarea oaselor şi

purificarea trupului duc la creşterea a ceea ce este pozitiv. Claritatea sau nebulozitatea sursei de apă este distinsă

în momentul sedimentării; realitatea sau falsitatea experienţelor interioare este percepută atunci când stai aşezat

şi în uitare.

Doctrina profundă a mecanismului mistic este dificil de formulat complet deci am adunat principii

subtile ale Nestematelor Spirituale pentru a putea fi folosite în scopul obţinerii înţelepciunii şi transcenderii

obişnuitului. Ca întreg, ea constă în învăţături despre trei vehicule; ea este intitulată Suprema învăţătură a

Nestematelor Spirituale.

Acestea sunt cuvintele înţelepţilor de pe Marea Cale; eu nu îndrăznesc să las punctul meu de vedere

subiectiv să le pătrundă. Acestea le înmânez lui Dongbin; când ai atins Calea, nu o ascunde, ci las-o

posterităţii.”

Când Lu Dongbin a călătorit la Muntele Zhongnan, l-a întâlnit pe Zhongli Quan pentru a doua oară, şi

cei doi au discutat despre artele taoiste pentru cultivarea vieţii. Conversaţiile lor au fost înregistrate, publicate şi

difuzate de Shi Jianwu. Această colecţie, ce a fost inclusă în Canonul taoist, se referă la nouăzeci de probleme

despre optsprezece aspecte ale ştiinţei taoiste explicând, în mod sistematic, părţile esenţiale ale lucrării interne.

În ideea sa finală, Lu îl întreabă pe Zhongli: „Acum că am auzit expunerea ta referitoare la marele

principiu al teoriei eterice şi al mecanismelor ascunse ale universului, cunosc principiile sublime, dar ce poţi

spune referitor la practică? Fără aplicaţie nu există niciun rezultat. Te rog spune-mi cum să practic. Cum să

încep, şi cum să lucrez?”

Ca răspuns, Zhongli i-a promis că îi va transmite Suprema învăţătură a Nestematelor Spirituale. Ca

atare, de aici a apărut această învăţătură.

Suprema învăţătură a Nestematelor Spirituale este împărţită în metode grupate pentru trei vehicule

cunoscute drept ceresc, terestru şi uman.

Vehiculul inferior este pentru nemuritorii umani şi constă în patru metode pentru fericire şi longevitate:

unirea yin-ului cu yang-ul, adunarea şi dispersarea apei şi focului, împreunarea tigrului şi dragonului şi

rafinarea elixirului.

Vehiculul mijlociu este pentru nemuritorii tereştri şi constă în trei metode pentru un trai îndelungat fără

moarte: Talismanul Zburător din Cristal Auriu, Elixirul Întăritor din Lichid de Jad şi Elixirul Întăritor din Lichid

Auriu.

Vehiculul superior este pentru nemuritorii cereşti şi constă în trei metode de transcendere a ordinarului

pentru a pătrunde în lumea înţelepţilor: a face uz de sursă, contemplarea interioară şi eliberarea sublimă.

57

Suprema învăţătură a Nestematelor Spirituale cercetează în profunzime principiile de practică, dar în

ansamblu explică relativ puţin metodele concrete. După ce Wang Chongyang a obţinut această învăţătură el a

adunat un set de metode de exersare bazate pe principiile sale, astfel ca ele să poată fi direct utilizate în practică.

Acestea sunt Cele trei exerciţii ale nemuritorilor. Wang Chongyang i le-a înmânat lui Qiu Chuji (Changchun),

astfel că Cele trei exerciţii ale nemuritorilor au ajuns să fie transmise în mod secret în gruparea Porţii

Dragonului.

Baza teoretică a Celor trei exerciţii ale nemuritorilor o reprezintă ideea uniunii dintre Natură şi

umanitate, aliniind yin-ul, yang-ul şi cele cinci elemente din corpul uman cu yin-ul, yang-ul şi cele cinci

elemente din corpurile cereşti, cultivând un fel de mod cubic de practică pe baza calculaţiilor tehnice, înaintând

de la plan către linie şi apoi la punct, atingând pas cu pas realizarea vehiculului superior. Aceste trei seturi de

exerciţii pentru nemurire sunt exerciţii ce se efectuează prin meditaţie şezând în tăcere, combinate cu exerciţii

de echilibrare în mişcare externă şi cu exerciţii în timpul somnului, cu toate formând un sistem de cultivare

duală a esenţei şi vieţii folosit în gruparea Poarta Dragonului, un mod de exerciţiu taoist care combină mişcarea

şi nemişcarea.

În cele trei exerciţii ale nemuritorilor, „metodele de a produce nemurirea” sunt exerciţii de bază pentru

întoarcerea la sursă şi repararea pierderilor de energie. Împreună sunt douăsprezece astfel de metode:

1. colectarea minţii şi meditaţia şezând în tăcere

2. acordarea trupului

3. fără a privi, fără a asculta

4. colectarea vederii, ascultarea interioară

5. armonizarea respiraţiei obişnuite

6. exerciţiu în trei paşi pentru stabilizarea spiritului

7. armonizarea adevăratei respiraţii

8. cultivarea depăşirii scurgerii către exterior

9. contemplarea interioară şi ascultarea interioară

10. stabilizarea spiritului şi perceperea în tăcere

11. ascultarea respiraţiei şi urmarea respiraţiei

12. cultivarea minţii şi îmbăierea

Întreaga metodologie de practică se învârte în jurul lucrării în nemişcare, armonizării trupului,

armonizării respiraţiei, rafinării fizicului şi rafinării spiritului.

Acordarea trupului înseamnă stăpânirea posturilor de meditaţie şezând şi închiderea celor nouă

deschideri majore ale iluminării astfel încât „ochiul nu priveşte, deci sufletul superior rămâne în ficat; urechile

nu ascultă, deci vitalitatea rămâne în organele genitale; limba nu vorbeşte, deci spiritul rămâne în inimă; nasul

nu miroase, deci sufletul inferior rămâne în plămâni; membrele nu se mişcă, deci intenţia rămâne în splină.”

Armonizarea respiraţiei înseamnă îmbinarea respiraţiei reale cu cea obişnuită, astfel că atunci când

respiraţia obişnuită este liniştită, adevărata respiraţie intră în funcţiune. Cele mai importante metode şi secrete

sunt următoarele: „Inspiră energie până în abdomenul inferior, expiră energie nu în spatele inimii. Inspirând

energie cu trupul liniştit, cuprinzi universul. Expirând energia, las-o să iasă în afară, radiind în toate direcţiile,

formând o sferă.”

Rafinarea fizicului urmează după perioada în care nu vezi, nu auzi şi activezi adevărata respiraţie. Ea

implică privirea interioară şi ascultarea interioară, ascultarea propriei minţi, ascultarea minţii Căii, ascultarea

minţii cereşti, ascultarea ritmului inimii proprii, ascultarea modului în care adevărata respiraţie urmează

funcţionarea trupurilor cereşti şi a universului. Când cele cinci elemente din trup s-au întors la locurile lor

potrivite atunci poţi determina traseul producţiei comune ale celor cinci elemente pentru a funcţiona în linişte

împreună cu cele cinci elemente din interiorul trupului, de la rinichi la ficat, de la ficat la inimă, de la inimă la

splină, de la splină la plămâni şi din nou de la plămâni la rinichi, repetând acest ciclu din nou şi din nou.

58

În rafinarea spiritului, gândul intră în interiorul universului din corpul tău, în porii şi deschiderile

energetice ale întregului trup, pentru a atinge în cele din urmă o stare dincolo de conştiinţă. „În rafinarea

spiritului este necesară purificarea spiritului non-psihologic; spiritul care nu este psyche este sufletul nonpsihologic.”

În final, prin îmbăiere se cultivă mintea, intrând într-o mare stabilizare. Există o lucrare numită Despre

uitare în care se spune:

Uitând lucrurile, îţi poţi cultiva mintea.

Uitând sentimentele, îţi poţi cultiva esenţa.

Uitând nemişcarea, îţi poţi cultiva spiritul.

Uitând senzualitatea, îţi poţi cultiva vitalitatea.

Uitând dorinţele, îţi poţi cultiva trupul.

Uitând de trup, îţi poţi cultiva energia.

Uitând de sinele tău, îţi poţi cultiva vidul.

Uitând lucrurile, îţi poţi cultiva Calea.

Mai există şi o lucrare numită Secretele Minimizării în care se spune:

Diminuând vorbăria, îţi poţi cultiva energia.

Diminuând afacerile, îţi poţi cultiva reputaţia.

Diminuând ceea ce auzi, îţi poţi cultiva inteligenţa.

Diminuând gânditul, îţi poţi cultiva mintea,

Diminuând dorinţa, îţi poţi cultiva esenţa.

Diminuând activitatea, îţi poţi cultiva spiritul.

Diminuând îngăduinţa, îţi poţi cultiva vitalitatea.

Mai există o lucrare numită Secretele Energiei:

Vorbind puţin, poţi cultiva energia internă.

Reducând dorinţa senzuală, poţi cultiva energia vitală.

Consumând hrană naturală, poţi cultiva energia naturală.

Controlând fluidele, poţi cultiva energia abdomenului.

Evitând mânia, poţi cultiva energia ficatului.

Fiind cumpătat cu hrana, poţi controla energia stomacului.

Echilibrând respiraţia originară, poţi controla energia plămânilor.

Diminuând statul pe gânduri, poţi cultiva energia inimii.

Nepierzând vitalitatea, poţi cultiva energia sexuală.

Prin acurateţe în comportament, poţi cultiva energia spiritului.

Înainte ca Wang Liping să postească şi să moară, vrăjitorii deja îi transmiseseră numeroase metode de

exersare din artele Nestematelor Spirituale de lucrare internă pentru dezvoltarea capacităţilor mentale. Acum,

deoarece ajunsese la un nivel superior, ei îi transmiseră Cele trei exerciţii ale nemuritorilor.

Călătorul Liniştii Pure explică: Cele trei exerciţii ale nemuritorilor îşi au originea în Suprema

învăţătură a Nestematelor Spirituale. Este un gen de metodă de cultivare prin care trupul uman este aliniat cu

corpurile cereşti, iar cel temporal este aliniat cu cel primordial. Întreaga metodă este împărţită în trei vehicule,

zece porţi şi patruzeci şi cinci de stadii; ea necesită nouă ani de «stat cu faţa la perete» şi un an de «îmbăiere»,

deci este încheiată în zece ani.

Cele patru metode pentru fericire şi longevitate ce ţin de vehiculul inferior sunt exerciţii pentru

nemurirea umană, cuprinzând în total şaptesprezece stadii. Cele trei metode de a trăi mai mult fără a muri care

ţin de vehiculul mijlociu sunt exerciţii pentru nemurirea pământeană, cuprinzând în total şaisprezece stadii. Cele

trei metode de transcendere a lumii obişnuite şi de intrare în rândul înţelepţilor, care ţin de vehiculul superior,

sunt exerciţii pentru nemurirea cerească, cuprinzând în total douăsprezece stadii.

59

Deja ai trecut prin exerciţiile pentru vehiculul inferior. În prezent faci parte din nivelul inferior al celor

trei tărâmuri. Ar trebui să începi să cultivi exerciţiile vehiculului mijlociu, începând cu lucrul asupra vitalităţii,

energiei şi spiritului.”

Călătorul Liniştii Pure îl învăţă acum pe Wang Liping un exerciţiu mai avansat pentru stabilirea

fundaţiei. Maeştrii taoişti considerau vitalitatea, energia şi spiritul ca fiind Cele Trei Flori. Noaptea, aceste flori

cresc în ficat; ziua, ele sălăşluiesc în trei locuri – vitalitatea se găseşte în urechi, energia în gură iar spiritul în

ochi. Din acest motiv a asculta prea mult timp dăunează vitalităţii, a vorbi prea mult dăunează energiei şi a privi

prea mult dăunează spiritului.

Vitalitatea de care se vorbeşte aici nu are formă, dar are substanţă. Când se cultivă rafinarea, urechile

sunt sigilate, ochii sunt închişi iar gura este închisă; vitalitatea, energia şi spiritul sunt concentrate în coroana

din creştetul capului. Aceasta este numită cele trei flori adunate în vârf.

Cele cinci elemente din corpul uman trebuie să fie şi ele îndreptate către un anume loc prin intermediul

exerciţiilor de rafinare. Când ochii nu privesc, sufletul superior se află în ficat. Când urechile nu ascultă,

vitalitatea se află în organele genitale. Când limba nu gustă, spiritul se află în inimă. Când nasul nu miroase,

sufletul inferior se află în splină. Când membrele nu se mişcă, voinţa se află în splină. Procesul prin care

determini energiile acestor cinci organe interne să se concentreze şi să se adune în „trecătoarea mistică”

dinăuntrul frunţii este numit „cele cinci energii întorcându-se la sursă.”

Această lucrare pentru stabilirea fundaţiei superioare este un mijloc de a cultiva trupul uman pentru a

reumple cele trei temelii. Rafinarea vitalităţii în energie este prima trecătoare a rafinării interioare; când este

obţinută uniunea dintre vitalitatea originară, energia originară şi spiritul originar, acestea se coagulează într-o

energie şi mai rafinată în care vitalitatea şi energia sunt combinate. Acesta mai este numit şi „marele remediu”.

Rafinarea energiei în spirit este trecătoarea de mijloc a rafinării interne, combinând marele remediu cu

spiritul originar pentru a produce un spirit în care cele trei temelii s-au coagulat. Acest spirit sălăşluieşte în

camera nirvanei, în vârful capului. Camera nirvanei mai este numită şi câmpul superior de elixir; spiritul

sălăşluieşte în orificiul din acel loc.

După ce a trecut printr-o anume perioadă de practică, Wang Liping putea, prin privirea interioară, să

vadă un punct strălucitor în camera nirvanei din coroana capului său. Vrăjitorii au văzut şi ei această zonă

strălucitoare şi ştiau că orificiul din vârful capului său se deschisese, însemnând că lucrul pentru fundaţie era

încheiat. Acum ei începură să-l îndrume în cultivarea celor nouă camere ale capului.

Era înainte de ivirea zorilor, iar soarele era încă sub orizont. Stelele străluceau pe cer, iar un meteorit

singuratic străpunse spaţiul şi dispăru într-o clipă. Munţii îndepărtaţi îşi arătau doar silueta întunecată. Din când

în când se auzeau foarte slab, venind din depărtări, cântatul unui cocoş şi lătratul unui câine. Lumea umană era

cufundată încă în somn şi visuri. Pe vârful acestui munte cei trei vrăjitori şi discipolul lor erau deja aşezaţi,

aţintindu-şi privirea fix către orizontul estic, cu privirea aţintită către un corp ceresc strălucitor ce se mişca încet

printre stele.

Marele maestru îi spuse lui Wang Liping că acest corp ceresc era planeta Mercur, care nu este uşor de

găsit în mod normal, cu excepţia momentelor dinaintea zorilor sau în jurul apusului, când poate fi detectat

deasupra orizontului estic sau vestic, mai aproape de noi decât stelele. Pe măsură ce această planetă se mişcă pe

ceruri, ea afectează pe tăcute Pământul şi tot ce se află pe el.

„Închide ochii uşor”, îl instrui unul dintre mentori. „Uită de tine însuţi şi examinează schimbările extrem

de subtile pe care planeta ţi le provoacă. Vezi ce răspuns există în corpul tău. Vezi ce schimbări au loc în

camera nirvana din capul tău.”

Urmând aceste instrucţiuni, Wang Liping intră în nemişcare. Ca într-o transă, el văzu planeta venind

către el, mişcându-se tot mai aproape. Vag, slab, o vibraţie extrem de subtilă trecu prin sistemul rinichilor. Un

60

punct de strălucire apăru, eteric, în camera nirvana. Acest punct luminos părea a fi în mişcare, apărând şi

dispărând.

Wang Liping le spuse bătrânilor vrăjitori că „simţise” cu adevărat prezenţa lui Mercur. Şi ei văzuseră că

o cameră din capul său era în mişcare. Ei îi spuseră că Mercur influenţează sistemul nervos al omului.

La apus, globul micşorat al soarelui pictă uşor cerul de deasupra orizontului vestic, înainte de a se lăsa

cortina nopţii. Pe orizontul vestic un corp ceresc luminos şi mare apărea treptat. Mentorul îi spuse lui Liping că

acesta era Venus. Oamenii din vremurile străvechi îl numeau steaua de seară când o vedeau la apus, şi steaua de

dimineaţă când o vedeau la răsărit. Venus are influenţă asupra glandelor, iar capul are şi el o deschidere ce îi

corespunde.

Mai era şi un corp ceresc roşu incandescent, care se putea vedea pe cer, mişcându-se printre stele; acesta

era Marte. Marte are influenţă asupra vitalităţii şi puterii fizice a fiinţelor umane, şi există şi un punct

corespunzător în vârful capului.

Mai departe, planeta Jupiter are o influenţă directă asupra ficatului uman. Funcţia ficatului variază în

putere în concordanţă cu schimbările în relaţia dintre Jupiter şi Pământ.

Mai există şi un corp ce se mişcă foarte încet, atât de încet încât mişcarea sa poate fi cu greu detectată

fără o observare continuă. Totuşi, el este destul de strălucitor; la fel de strălucitor precum stelele Altair şi Vega.

Acesta este Saturn. Planeta Saturn are influenţă asupra sistemului digestiv uman.

Mentorul îl puse pe Wang Liping să practice rafinarea internă în timp ce-şi aţintea privirea către stele. În

acest proces, vrăjitorul vorbi despre astronomie pentru a îndrepta gândurile ucenicului către cerul înstelat,

legând cultivarea trupului uman de mişcările corpurilor cereşti.

Şi taoiştii din munţi practică şi cultivarea în acest mod. Ziua ei îşi aţintesc privirea interioară asupra

peisajului; noaptea, asupra stelelor. După o lungă perioadă de timp, ei au acumulat o bogată cunoaştere a

mişcărilor corpurilor cereşti şi au găsit o corelaţie între mişcările acestor corpuri şi activităţile corpului uman.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu