marți, 27 iulie 2010

DESCHIZAND POARTA DRAGONULUI 1

Qigong
DESCHIZAND
POARTA
DRAGONULUI

Introducerea traducătorului
Această carte este o
traducere a
biografiei autorizate a
lui Wang Liping, un maestru taoist în viaţă, scrisă de doi
dintre vechii săi discipoli. Wang Liping reprezintă a optsprezecea generaţie de Transmiţători ai ramurii taoiste a
Porţii Dragonului care îşi are descendenţa spirituală cu peste opt sute de ani în urmă. În copilărie, Wang Liping
a fost ales pentru a fi antrenat special pentru rolul de Transmiţător de către trei dintre cei mai venerabili maeştri
ai ramurii taoiste a Porţii Dragonului.
Obiceiul creşterii din copilărie a unor persoane special alese ca deţinători şi Transmiţători ai
învăţăturilor ezoterice este răspândit atât printre budiştii tibetani, sufiţii khajagani cât şi printre taoiştii Porţii
Dragonului.
După ce a fost localizat de către venerabilii maeştrii ai Porţii Dragonului, Wang Liping a fost ulterior
educat şi antrenat în practici taoiste timp de cincisprezece ani. Acum el însuşi este un profesor. Aceasta este
povestea copilăriei sale şi a începuturilor antrenamentului său ezoteric, bazată pe propriile sale amintiri.
Ramura Poarta Dragonului este o grupare a puternicei şcoli taoiste a Realităţii Complete, care a integrat
budismul şi confucianismul într-o nouă formă de taoism. Taoismul Realităţii Complete s-a extins, în cele din
urmă, pe tot cuprinsul Chinei în Evul Mediu şi îşi continuă existenţa şi în zilele noastre. În ultimii zece ani au
fost traduse în limba engleză numeroase texte şi lucrări clasice făcând parte din această şcoală.
Şcoala Taoistă a Realităţii Complete este în general împărţită în două tradiţii de bază, cea de Sud şi cea
de Nord. Oarecum mai vechea tradiţie de Sud îşi are rădăcinile în opera lui Zhang Boduan (Chang Po-tuan, (983-
1082) a cărui capodoperă "Înţelegând realitatea" este considerată una dintre lucrările clasice ale alchimiei
spirituale taoiste care este studiată şi de către taoiştii din Tradiţia Nordică. O altă lucrare de alchimie spirituală a
aceluiaşi autor, "Tratat de patru sute de ideograme asupra Elixirului Auriu" este de asemenea larg apreciată şi
studiată de către taoiştii ambelor tradiţii.
Tradiţia Nordică a Şcolii Realităţii Complete îşi are rădăcinile în opera lui Wang Chongyang (Wang
Che, 1113 - 1171), în special prin lucrarea sa Cincisprezece declaraţii asupra întemeierii unei învăţături. Se
crede că Wang a studiat cu Lu Dongbin (Lu Tung-pin), marele maestru cunoscut ca Străbunul Lu. Numele
acestuia este asociat cu integrarea budismului şi confucianismului cu taoismul antic, pentru a produce germenii
noii alchimii spirituale a Taoismului Realităţii Complete. Se crede că Wang Chongyang a studiat chiar şi cu
profesorul lui Lu, iar mai târziu el însuşi a învăţat numeroase personaje celebre din tradiţia taoistă.
Înţelegând realitatea; Învăţături interne ale taoismului; Vitalitate, energie şi spirit; Spiritul lui Tao;
Surorile nemuritoare; Cartea echilibrului şi armoniei; Secretul Florii de Aur reprezintă versiuni în limba
engleză a lucrărilor de şi despre Străbunul Lu, Wang Chongyang, Zhang Boduan şi alţi adepţi ai Şcolii Taoiste a
Realităţii Complete.
Gruparea taoistă a Porţii Dragonului, al cărei succesor este Wang Liping, a fost un vlăstar al tradiţiei
Nordice a Şcolii Realităţii Complete. Întemeietorul său în secolul al treisprezecelea este maestrul Chang-chun,
care a fost unul dintre cei mai străluciţi discipoli ai lui Wang Chongyang. Chang-chun, Maestrul Eternei
Primăveri, a fost unul din înţelepţii care l-a sfătuit pe Genghis Khan să păstreze vechea civilizaţie a Chinei după
cucerirea sa de către mongoli, cu peste opt sute de ani în urmă. Genghis Khan l-a numit pe Chang-chun
supraveghetor al religiilor în China, gruparea Porţii Dragonului jucând astfel un rol esenţial în conservarea
culturii chineze.
Taoiştii îi atribuie lui Chang-chun partea esenţială a lucrării Călătorie spre Vest, o poveste simbolică ce
rezumă învăţături taoiste, budiste şi confucianiste. Călătorie spre Vest a fost popularizată ca piesă de teatru în
timpul dinastiei Yuan (1277-1377) şi apoi a fost dezvoltată în timpul dinastiei Ming (1368-1644) într-unul din
cele mai renumite şi populare romane ale literaturii chineze. În lucrarea Vitalitate, energie şi spirit, tradusă şi în
limba engleză, pot fi găsite comentarii despre semnificaţia spirituală internă a Călătoriei spre Vest, scrise de
către Liu I-ming, un maestru din a unsprezecea generaţie a grupării Porţii Dragonului.
4
Supravieţuitor al tumultuoasei ere a Marii Revoluţii Culturale, Wang Liping are reputaţia de a fi
maestru al unor foarte neobişnuite categorii de cunoştinţe şi capacităţi. În calitate de Transmiţător antrenat în
mod special, el continuă tradiţia Porţii Dragonului de menţinere şi îmbunătăţire a ştiinţelor taoiste. În
completarea activităţilor sale de predare şi vindecare şi a muncii sale de recompilare a învăţăturilor taoiste,
Wang Liping este consilier al multor comitete oficiale consacrate cercetării în medicina chineză, dietă şi alte
elemente ale culturii chineze în mod tradiţional integrate în taoism. El este, de asemenea, soţ şi tată.
De-a lungul vremurilor, a devenit o obişnuinţă pentru taoişti să proiecteze şi să folosească diferite
formate educaţionale în concordanţă cu principiile originale de flexibilitate enunţate de vechiul clasic Lao-tzu
sau în Dao De Jing. În scopul unei proiectări moderne a învăţăturii Porţii Dragonului, maestrul Wang Liping
prezintă un nou cadru filozofic, menţionat sub numele de lumea triplă.
Primul nivel al lumii triple constă în trei tărâmuri: oameni, întâmplări şi lucruri. Acesta este un nivel al
experienţei care are atât formă, cât şi substanţă, care este accesibil simţurilor umane obişnuite şi instrumentelor
ştiinţifice ce au fost inventate pentru a extinde şi mări paleta acestor simţuri.
Nivelul de mijloc al lumii triple constă în cele trei tărâmuri ale cerului, pământului şi umanităţii. Acest
nivel de experienţă include ceea ce are formă dar nu are substanţă, şi ceea ce are substanţă dar nu are formă.
Acesta este deja un nivel dincolo de domeniul înţelegerii obişnuite. Ceea ce are formă dar nu are substanţă este
precum visurile; ceea ce are substanţă dar nu are formă este numit vitalitate, energie şi spirit.
Cel mai înalt nivel al lumii triple constă în cele trei tărâmuri ale universului, timpului şi spaţiului. Aceşti
termeni, aşa cum sunt folosiţi aici în contextul taoismului, nu au exact aceeaşi semnificaţie aşa cum sunt înţeleşi
în mod obişnuit. Considerate a fi domeniul a ceea ce nu are nici formă nici substanţă, cele trei nivele superioare,
aşa cum sunt experimentate prin practica taoistă, sunt mult mai vaste şi mai bogate decât ceea ce este în mod
obişnuit experimentat prin simţuri ca fiind universul, timpul şi spaţiul. Acesta este tărâmul lui Tao.
Ca şi în cazul tuturor tiparelor de lucru taoiste, acest sistem filozofic nu este stabilit în scopul
condiţionării doctrinare sau conceptualizării abstracte, ci, mai degrabă, este proiectat ca un mijloc eficient de a
structura cunoaşterea, practica şi experienţa. Este necesară cultivarea specială a acestor facultăţi chiar pentru a
percepe ceea ce este dincolo de concepţiile obişnuite; deci direcţia necesită un fel de indiciu care nu poate fi
descris exact.
Aşa cum se va vedea în această carte, care descrie întâmplări uluitoare în decursul antrenamentului
maestrului Wang Liping, fiecare nivel al sistemului corespunde anumitor exerciţii taoiste, nivele de percepţie şi
modalităţi de auto-perfecţionare. Astfel, sistemul conduce mintea din tărâmul cunoscutului în tărâmul
necunoscutului, prin dezvoltarea şi rafinarea capacităţilor care în mod obişnuit zac adormite în starea
necultivată.
Această carte ilustrează ceva din posibilităţile taoismului la care se face aluzie în unele lucrări clasice,
printr-o remarcabilă poveste a unui vrăjitor modern aparţinând acestei tradiţii. De-a lungul său, cartea descrie
condiţiile din China, în trecut şi în prezent, personalităţi remarcabile ale anilor trecuţi, principii şi practici ale
nemuritorilor taoişti, originile învăţăturilor Porţii Dragonului precum şi noi viziuni asupra potenţialului uman şi
posibilităţilor acestuia în viitor.
5
Partea I
Intrarea pe Cale
6
1
Căutarea învăţătorilor
În anul 1960, pe un pisc al unui munte sacru, ascuns întregii lumi, a avut loc unul dintre cele mai
semnificative momente din istoria secretă a Chinei. Noaptea era luminată strălucitor de lună, briza oceanului
răcorind aerul în mod plăcut. Trei bărbaţi în vârstă, singurii moştenitori ai unei cunoaşteri străvechi, stăteau în
faţa unei peşteri secrete pe sfântul Munte Lao, în adâncă meditaţie.
Muntele Lao sau Lao Shan în limba chineză nu este foarte bine cunoscut multor persoane din afara
Chinei. Pentru localnici este sursa celei mai bune ape; pentru iniţiaţi şi pelerini, el reprezintă unul dintre cele
mai sacre locuri ale taoismului, tradiţia originală a Chinei, cea mai veche ştiinţă a lumii. Muntele Lao are
deschidere către mare în două locuri, în est şi în sud; abrupt şi impunător, el pare că se ridică chiar din fundul
oceanului. Muntele este presărat cu bolovani enormi şi stânci uriaşe şi acoperit cu tot felul de plante şi copaci.
Valurile mării bubuie la picioarele sale, nori albi îi încercuiesc mijlocul. Când stai pe versantul muntos
aţintindu-ţi privirea către mare în timp ce răsare soarele simţi un enorm sentiment de transcendenţă dincolo de
lumea obişnuită. Astfel, Muntele Lao a devenit preţuit de căutătorii taoişti ca un loc pentru cultivarea conştiinţei
şi dezvoltarea naturii lor esenţiale.
De-a lungul secolelor, mulţi maeştrii taoişti de renume au practicat ştiinţele lor secrete pe Muntele Lao.
De-a lungul anilor, multe mănăstiri taoiste au fost construite pe munte; există, de asemenea, multe peşteri
secrete în defileuri, acoperite de frunzişuri şi viţă de vie, extrem de dificil de atins şi cunoscute doar de puţini
oameni.
Cei trei bătrâni care stăteau pe munte în acea noapte luminoasă din 1960 erau maeştrii ai grupării Porţii
Dragonului din cadrul Şcolii Taoiste a Realităţii Complete, deţinători ai unor secrete şi capacităţi considerate de
mult timp legendare.
Zhang Hodao, Călător al Infinitului, era un Transmiţător din a şaisprezecea generaţie a grupării Porţii
Dragonului. În vârstă de 82 de ani la acea vreme, el fusese pe vremuri un doctor renumit al curţii imperiale în
timpul dinastiei Qing (1644-1911). Acest călător era denumit, în mod tradiţional, Doctorul Straniu.
Wang Jiaoming, Călător al Seninătăţii Pure, era un Transmiţător din a şaptesprezecea generaţie a
grupării Porţii Dragonului. Discipol al Marelui Maestru Zhang Hodao, el avea atunci 72 de ani. Fost instructor
la Academia Militară Huangbu, el era un expert avansat în artele marţiale. Era de asemenea expert şi în calcule
şi era cunoscut sub denumirea de Calculatorul Straniu.
Gu Jiaoyi, Călător al Vidului Pur, era un alt discipol al lui Zhang Hodao, şi fusese ales, de asemenea, ca
Transmiţător al celei de-a şaptesprezecea generaţii a grupării Porţii Dragonului. El avea o metodă unică de a
vindeca boala prin acupunctură fără ca, de fapt, să introducă ace în corp; din acest motiv, el era în mod curent
cunoscut sub denumirea de Acupunctorul Infinit.
În decursul anului ce trecuse, cei trei maeştrii taoişti au fost absorbiţi în consultări secrete în legătură cu
o problemă de maximă importanţă nu numai pentru ei, ci şi pentru întreaga lume. Având o vârstă înaintată, ei
încercau să găsească un succesor, o persoană care ar urma să poarte cunoaşterea care i-ar permite să devină un
Transmiţător din cea de a optsprezecea generaţie a grupării Porţii Dragonului.
Şcoala Taoistă a Realităţii Complete a fost întemeiată cu nouă secole în urmă, când China de nord,
tărâmul şi centrul cultural străvechi al poporului chinez, a fost invadată de războinicii călăreţi ai stepelor.
Misiunea şcolii în timpul crizei a fost să păstreze nu numai învăţăturile interne ale taoismului, dar şi învăţăturile
secrete ale budismului şi confucianismului.
Taoiştii din Şcoala Realităţii Complete socotesc cinci persoane ca fiind Cei Cinci Străbuni Nordici:
Wang Xuanbu, Zhongli Quan, Lu Dongbin, Liu Haizhan şi Wang Chongyang. Şapte discipoli străluciţi ai
maestrului Wang sunt cunoscuţi ca Cei Şapte Înţelepţi Nordici.
7
Printre aceşti şapte se numără Qiu Chuji, mai popular cunoscut ca Changchun, sau Adevăratul Om al
Eternei Primăveri. El a fost întemeietorul grupării Porţii Dragonului cu opt sute de ani în urmă. Atât de mare era
reputaţia Adevăratului Om al Eternei Primăveri încât Genghis Khan l-a chemat în Asia Centrală şi l-a numit,
sub el, drept lider peste toate religiile din China.
Secrete neconcepute chiar de către chinezi, ca să nu mai vorbim de occidentali, se află păstrate în
gruparea Poarta Dragonului chiar şi în zilele noastre. Atât de mare era puterea acestor învăţături interne încât
aceşti trei vechi maeştrii ai celor de-a şaisprezecea şi a şaptesprezecea generaţii au petrecut nenumărate ore în
meditaţie profundă pentru a rezolva problema găsirii unui moştenitor al acestei cunoaşteri.
O parte din ştiinţa secretă a Porţii Dragonului se află într-o carte cu modele simbolice, cunoscută sub
denumirea de Configurarea şirei spinării1. Folosită în trecut pentru analiza tendinţelor şi previziunilor unor
evenimente, această carte deosebită a fost în mod intenţionat deformată în urmă cu peste şase sute de ani printrun
plan imperial ascuns, ca parte a unei campanii mai largi de ţinere a populaţiei în ignoranţă şi sclavie. Din
fericire, integritatea originală a cărţii a fost păstrată intactă în gruparea taoistă a Porţii Dragonului, ce îşi
propusese misiunea de a păstra cunoştinţele ezoterice.
Noul Transmiţător la care s-au gândit bătrânii s-a dovedit a fi un tânăr pe nume Wang Liping, care avea
11 ani în 1960. Wang Liping s-a născut în 1949, chiar la mijlocul anului lunar. Oamenii care îl cunoşteau
spuneau că el era diferit chiar de când era copil. Era capabil întotdeauna să găsească lucruri prin preajma casei
şi niciodată nu se înşela, găsindu-i pe partenerii săi de joacă de-a v-aţi ascunselea, indiferent de cât de bine se
ascundeau aceştia.
Wang Liping s-a născut într-un mare oraş din nord-estul Chinei, iar mai târziu s-a mutat, împreună cu
părinţii săi, într-un vechi oraş-fortăreaţă situat lângă faimosul Munte Veşnic Înzăpezit, Changbai Shan. Prin
zona oraşului-fortăreaţă curge Yongding, Râul Tulbure, care izvorăşte din adâncurile Muntelui Veşnic
Înzăpezit. Cu muntele în spate şi râul în faţă, oraşul-fortăreaţă emană o forţă energetică extraordinară în
atmosferă. Este numit Oraşul Cărbunelui, având „aurul negru” în pământ, şi a prosperat foarte mult în timpurile
noastre. În acest nou oraş dintr-o veche fortăreaţă a trăit Wang Liping cea mai mare parte a vieţii sale.
Familiile Wang constituiau un important clan în acea regiune, unul al cărui strămoşi au fost renumiţi pe
vremuri. Pe timpul tatălui lui Wang Liping familia sa nu mai era ca odinioară, dar acesta reuşise totuşi să
absolve Colegiul Industrial Fengtian, lucru considerat o importantă realizare în acele vremuri.
Mama Wang era o femeie blândă şi echilibrată. Ea a dat naştere la patru fii şi două fiice, cu toţii plini de
viaţă şi robuşti, cu excepţia celui de al doilea fiu, Liping, care era slab şi neputincios. Când Liping avea un an a
izbucnit un incendiu în casa familiei Wang. Pierdut în agitaţia creată, copilul Liping s-a ars la cap. Deşi arsura
s-a vindecat, copilul a continuat după aceea să sufere de dureri de cap, iar vederea i-a fost şi ea afectată. Mai
mult, spre îngrijorarea mamei sale, niciunul dintre doctorii consultaţi nu fuseseră în stare să-l ajute pe băiat.
Familia Wang avea mulţi copii, iar către sfârşitul anilor '50 şi începutul anilor '60 viaţa de zi cu zi în
China era grea. Încă din copilărie micul Liping era blând şi ascultător protejându-i pe fraţii şi surorile mai mici.
El se purta la fel şi cu prietenii şi colegii săi de joacă din împrejurimi. Ori de câte ori vreun alt copil dorea ceva
şi se întâmpla ca Wang Liping să aibă, îl dăruia cu inima uşoară.
Într-o zi din toamna anului 1962, pe când familia Wang servea prânzul, s-a auzit la uşă o voce strigând:
„Vă rog, ceva de mâncare!”. Viaţa fusese foarte dificilă în ultimii ani şi mulţi oameni fugeau de mizerie căutând
mâncare peste tot, de la câmpiile centrale până în nord-est. Ori de câte ori oamenii veneau la uşă cerşind, Mama
Wang dăruia ceva cu bucurie, pentru a-i ajuta.
De această dată a fost Liping cel care s-a ridicat primul auzind strigătul cerşetorului la uşă. Înainte ca
mama sa să se poată ridica de la masă el deja apucase câteva chifteluţe din legume şi se îndrepta către uşă cu
ele. Când deschise uşa, Liping fu uimit de ceea ce văzu. În faţa uşii stăteau trei bătrâni. Ei arătau destul de
diferit faţă de tipul de oameni care veneau de obicei şi cerşeau. Aceşti bătrâni păreau blânzi şi binevoitori şi deşi
1 Titlul în textul tradus în limba engleză este „Figuring the Backbone”.
8
hainele le erau uzate şi zdrenţuite ei stăteau drepţi ca şi tinerii, cu ţinuta fermă şi sigură, cu o prezenţă ce emana
un aer de vigoare şi putere.
Cei trei bătrâni întinseră mâinile după chifteluţele aduse de Liping. Înfulecându-le pe loc, fără niciun
cuvânt cei trei bătrâni îşi întinseră mâinile din nou, ca şi când ar cere mai mult.
Oarecum descumpănit, Liping intră înăuntru fără a sta mult pe gânduri şi le aduse mai multe chifteluţe.

Un comentariu:

  1. Se aude ca se pregateste un seminar in Romania avand ca invitat pe maestrul Wang Liping in luna septembrie 2011. Am gasit informatii la http://orientalis.ro/portfolio-item/longmen-2011/

    RăspundețiȘtergere